Declarație de Conformitate GDPR

Dată efectivă: 16.01.2024

Introducere

HOMELOCK S.R.L ("Compania") își asumă angajamentul de a proteja confidențialitatea și securitatea datelor dvs. personale. Această declarație de conformitate GDPR descrie practicile noastre în conformitate cu Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR) pentru a asigura transparență și conformitate cu legile privind protecția datelor.

Controlor de Date

Controlorul de date pentru datele dvs. personale este HOMELOCK S.R.L, înregistrată în România sub identificatorul 46711095. Pentru orice întrebări legate de protecția datelor, ne puteți contacta la adresa office@homelocktechnology.com.

Colectare și Prelucrare a Datelor

Colectăm și prelucrăm datele personale doar în scopuri de afaceri legitime și cu consimțământul explicit al persoanelor. Tipurile de date personale pe care le putem colecta includ adresa de email, numele, adresa, și numărul de telefon. Nu prelucrăm date personale sensibile decât strict necesar și cu consimțământul explicit al dvs.

Bază Legală pentru Prelucrare

Prelucrăm datele personale pe baza unei sau mai multor motive legale așa cum sunt enumerate în Articolul 6 din GDPR. Aceste motive includ necesitatea prelucrării pentru îndeplinirea unui contract, respectarea obligațiilor legale, protecția intereselor vitale, consimțământul, îndeplinirea unei sarcini efectuate în interes public sau interese legitime urmărite de controlorul de date sau de o terță parte.

Drepturile Subiectului de Date

Persoanele au dreptul de a solicita accesul, rectificarea, ștergerea sau restricționarea datelor lor personale. Subiecții de date au, de asemenea, dreptul de a se opune prelucrării datelor lor și dreptul la portabilitatea datelor. Pentru a exercita aceste drepturi, vă rugăm să ne contactați la adresa office@homelocktechnology.com.

Securitatea Datelor

Implementăm măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea și confidențialitatea datelor personale. Personalul nostru este instruit în principiile protecției datelor, iar noi revizuim și actualizăm în mod regulat practicile noastre de securitate.

Păstrarea Datelor

Păstrăm datele personale doar atât timp cât este necesar în scopurile pentru care au fost colectate sau conform cerințelor legale aplicabile. Am stabilit politici de păstrare a datelor pentru a asigura conformitatea cu aceste principii.

Procesoare Terte

În anumite cazuri, putem angaja procesoare terțe pentru a gestiona datele personale în numele nostru. Aceste procesoare sunt selectate cu grijă și respectă cerințele GDPR.

Modificări ale Politicii de Confidențialitate

Putem actualiza periodic această declarație de conformitate GDPR pentru a reflecta modificările în practicile noastre de confidențialitate. Cea mai recentă versiune va fi disponibilă pe site-ul nostru.

Prin utilizarea serviciilor noastre, vă exprimați consimțământul pentru practicile descrise în această declarație de conformitate GDPR.

Pentru orice întrebări legate de confidențialitate, vă rugăm să ne contactați la:

Email: office@homelocktechnology.com

Telefon: +40728077658